ISPRM 2018

Syyskokouksen esityslista

Tieteellinen syyskokouksen ohjelma